Elokuu 16, 2017

”Mulle hyvinvointi on sitä, että nauttii elämästä” – Nuorten näkemyksiä hyvinvoinnin tulevaisuudesta

Päivi Huuhtanen

Head of External Affairs, Tiedon Suomi100-ohjelmasta vastaava johtaja

”Uskon, että ympäri maailmaa teknologia saa hyvinvoinnin tulevaisuudessa nousuun.”

Haastoimme osana Tietoa tulevasta -kampanjaamme työelämän kynnyksellä olevia nuoria pohtimaan kanssamme tulevaisuuden työtä ja hyvinvointia.

Perinteistä työllisyyttä ja hyvinvointia muokkaavat tällä hetkellä monet globaalit muutokset.

Työn murros, uuden teknologian kehitys sekä väestön ikääntyminen muuttavat käsitystämme niin työn teosta kuin hyvinvoinnin luomisesta.

Mitä nuoret ajattelevat terveydestä ja hyvinvoinnista, uusista teknologioista ja niiden luomista mahdollisuuksista?

Hyvinvointi lisääntyy

Nuoret käsittävät hyvinvoinnin kattavan yksilön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ja yhteisötasolla muun muassa työllisyyden, työolot sekä ympäristön hyvinvoinnin.

Näkemykset hyvinvoinnin kehityksestä ovat positiivisia.

”Tulevaisuudessa hyvinvointi paranee koko ajan. Suomessa yleensä naiset ovat pitäneet hyvinvoinnista parempaa huolta kuin miehet, mutta uskon, että tulevaisuudessa nuoret pojat ja myös aikuiset pitävät siitä hyvin huolta.”

Nuoret uskovat hyvinvoinnin lisääntyvän etenkin kehittyvän teknologian ja tiedon ansiosta. Tiede ja teknologia luovat jatkuvasti uusia ratkaisuja niin lääketieteeseen kuin yksilön arkeenkin.

Monien nuorten mielestä ravinto on yksi yksilön oman hyvinvoinnin keskeisimmistä tekijöistä, jopa liikuntaakin tärkeämpää. Erityisesti kasvipohjainen ravinto korostuu nuorison tulevaisuuden näkemyksissä.

”Mä arvelen, että tulevaisuudessa ravinto on pääasiassa kasvipohjaista ja luonnollista. Tieto hyvästä ravinnosta on kasvanut hurjaa vauhtia viimeisten 10 vuoden aikana ja uskon, että tulevaisuudessa tieto lisääntyy entistä enemmän.”

Liikunta pelillistyy

Teknologia uudistaa myös liikuntaa.

Monien nuorten visioissa VR-teknologia yhdistyy liikuntaan ja siten esimerkiksi spinning-tunnin voisi polkea omassa olohuoneessa virtuaalilasit päässä maisemana vaikkapa Ranskan Alpit.

Liikuntaa pelillistämällä voidaan motivoida myös niitä, joita urheilu ei lähtökohtaisesti innosta. Esimerkki tästä näkyi konkreettisesti katukuvassa kesällä 2016, kun hittipeli Pokémon Go sai niin lapset kuin aikuisetkin ulos liikkumaan.

”Tulevaisuudessa liikunta olisi entistä hauskempaa. Liikunta + virtuaalimaailma voisi saada kokeilemaan tai aloittamaan uuden harrastuksen.”

”Ja tuosta virtuaalitodellisuudesta liikunnassa: uskon vahvasti, että se tulee olemaan ihan mainstreamia 10-20v päästä peleissä yms. Ja varsinkin kun nämä suuret ikäluokat väistyvät ja vaihtuu uusi sukupolvi, joka ei näe pelaamista enää niin negatiivisena asiana.”

Työntekijä vastuussa omasta hyvinvoinnistaan – myös työnantajan rooli kasvaa

Tulevaisuuden työssä nuoret kokevat tärkeäksi työn merkityksellisyyden ja oman hyvinvoinnin.

Etenkin oman hyvinvoinnin tärkeys korostuu, sillä monet nuoret ovat tietoisia nykytyöelämän hektisyydestä ja vaativuudesta. Vuosittain julkaistavan Nuorisobarometri 2016 -tutkimuksen mukaan 66 %:a nuorista kokee työelämän vaativan työntekijältä nykyään niin paljon, että monet palavat ennenaikaisesti loppuun.

Sen lisäksi, että työntekijä itse pitää itsestään huolta, odottavat nuoret myös työnantajien ottavan tulevaisuudessa enemmän vastuuta työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan.

”Työntekijöiden henkinen jaksaminen otetaan paremmin huomioon ja sitä tuetaan aktiivisesti.

Tällöin mielenterveysongelmia, kuten masennusta, voidaan ennaltaehkäistä.”

”Työpaikoista tulee myös ergonomisempia – vähennetään istumista koneella ja annetaan esimerkiksi mahdollisuus tehdä töitä seisten.”

Robotit auttavat ihmisiä

Robottien tulon ja tekniikan kehittymisen nuoret näkevät positiivisena asiana työhyvinvoinnin ja erityisesti työturvallisuuden kannalta.

”Työhön käytettävän ihmisen oman voiman merkitys pienenee ja koneet tekevät yhä enemmän raskaita ja tapaturma-alttiita töitä. Tällöin työntekijöiden fyysiset vammat vähenevät”

”Joissakin uusissa autoissa ilmoitetaan jo, millon pitää levätä hetki. Esim. jos ajaminen ’lainehtii’, auto ilmoittaa, että täytyy hetkeksi pysähtyä ja levätä.”

Yleisesti nuoret eivät tunnu olevan huolissaan työn murroksesta. Suurin osa on sitä mieltä, että ihmisten taitoja tarvitaan tulevaisuudessakin.

”25 vuoden päästä robotit auttavat ihmisiä töissä, mutta ihmisiä tarvitaan kyllä vielä monien vuosien päästäkin.”

Edessä parempi tulevaisuus

Kampanjamme keskeisenä havaintona on nuorten usko parempaan tulevaisuuteen. 71 %:a kampanjamme nuorista näkee tulevaisuudessa pääasiassa positiivisia mahdollisuuksia.

Nuorten tulevaisuusvisioissa ihmiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota omaan ja muiden hyvinvointiin ja täten töissä jaksaminenkin paranee. Tulevaisuudessa ihmiset ovat tietoisempia omaan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. 31 % nuorista on sitä mieltä, että hyvä ravinto ja liikunta ovat tulevaisuudessa osa suurimman osan arkea.

Työn koneellistuminen taas nähdään täysin luonnollisena asiana, josta ihmiset lopulta hyötyvät.

”Töissä käydään normaalisti, mutta robotit voivat hoitaa taloutta ja osan tämän hetkisistä ihmisten töistä, esim. kaikkein kuormittavimmat työt.”

Kaikkein keskeisintä hyvinvoinnille on nuorten mielestä kuitenkin se, että saa tehdä sitä, mistä oikeasti tykkää.

”Tulevaisuudessa työelämän pitää olla sellasta, että siitä nauttii. Se on tosi tärkeetä.”

Takaisin blogit-sivulle

Kategoria: Blogit