Heinäkuu 19, 2017

”Mä toivon kaikille hyvää elämää” Nuorten näkemyksiä tulevaisuuden työstä

Kia Haring

Viestintä- ja yritysvastuujohtaja

“Joka päivä pyrin tekemään jotain, mikä edistää mun tulevaisuuden suunnitelmia ja auttaa tavoittamaan niitä.”

Näin päättäväisin mielin tulevaisuuteen suhtautuu yksi ”Tietoa tulevasta” -kampanjaamme osallistuneista nuorista.

Kuluneen Suomi100-juhlavuoden aikana olemme yhdessä 13–18-vuotiaiden suomalaisnuorten kanssa pohtineet tulevaisuuden työelämää ja keränneet nuorten näkemyksiä tulevasta.

Työn merkityksellisyys ja vapaus ennen materiaa

Nuorten näkemykset ovat kiinnostavia ja heijastavat hyvin aikaansa: työssä palkkaa tai positioita tärkeämmäksi nousevat oma hyvinvointi ja ennen kaikkea työn merkityksellisyys.

”Raha helpottaa elämäämme… Mutta aion silti tulevaisuuden, opiskelujen ja ammatin suhteen kuunnella SYDÄNTÄNI ja ITSEÄNI. Se on tärkeä neuvo sillä raha ei kata onnellisuutta, elämä kantaa.”

“Mun vanhemmat on sanonut, että ota työpaikka josta saat hyvää palkkaa. Mut mä oon sanonu et mä haluun sellasen työn mistä mä ite tykkään ja jota mä haluun tehdä vapaaehtoisesti.”

Kampanjamme havainnot ovat linjassa vuosittaiseen Nuorisobarometriin, jossa tutkitaan 15–29-vuotiaiden suomalaisten suhtautumista mm. työelämään ja tulevaisuuteen.

Kun nuorilta kysyttiin barometrissa, miten tärkeää eri asioiden saavuttaminen 35 ikävuoteen mennessä heille on, selvisi, että pysyvää työsuhdetta pitää melko tai erittäin tärkeänä 89 %:a nuorista. Luku on laskenut 6 prosenttiyksikköä vuodesta 1998, jolloin pysyvää työsuhdetta piti melko tai erittäin tärkeänä 95 %:a vastaajista.

Yrittäjänä työskentelyn tärkeys taas on noussut 8 prosenttiyksikköä: vuonna 1998 yrittäjyyttä piti melko tai erittäin tärkeänä 22 %:a kun sama luku vuonna 2016 oli jo 30 %.

Nuorten arvomuutoksesta kertoo myös se, että kiinteän omaisuuden kuten oman asunnon tai auton omistamisen arvostus on laskussa samoin kuin arvostetun yhteiskunnallisen aseman saavuttaminen. Sen sijaan yhä useampi nuori kokee tärkeäksi matkustaa ja nähdä maailmaa – saada kokemuksia.

“Koulun opo-tuntien perusteella tulevaisuus vähän ahdistaa, koska pitää osata valita jokin tietty ala tai ammatti ja tehdä sitä koko loppuelämä. Päätös tuntuu tosi hankalalta… Itse haluaisin vielä nuorena olla vapaa ja nähdä maailmaa.”

Luova ala ja freelancer-työ houkuttaa

Moni nuori toivoo työllistyvänsä omien harrastusten kautta, ja itsensä työllistäminen tai freelancer-työskentely useille työnantajille houkuttaa monia. Jopa 15 % kampanjamme nuorista voisi kuvitella tekevänsä töitä luovalla alalla.

“Oon ite tosi ilonen siitä et freelancerin hommat yleistyy nykypäivänä, koska haluun opiskella jotain luovaa enkä jäädä jumiin yhteen ja samaan työnkuvaan koko loppuelämäkseni.“

Luovien alojen vetovoima korostuu myös Kun koulu loppuu” -tutkimuksessa, jolla kartoitetaan yläaste- ja lukioikäisten nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ja opiskeluvalintoja. Vuoden 2017 tutkimuksen mukaan lukioikäiset työskentelisivät tulevaisuudessa kaikkein mieluiten kulttuuri- ja viihdealan parissa ja samat alat yltävät yläasteikäisilläkin Top 3 -vaihtoehtoihin.

”Toivon tosissani pääseväni näyttelijäksi. Iso ja joidenkin mielestä varmasti typeräkin haave, mutta se on sitä, mitä rakastan tehdä.”

”Päätös jonka tein jo pienenä pitää edelleen, et konttoriin mua ei saa kökkimään ja haluun tehä just sitä mistä mä tykkään enkä niinkään halua miettii, kuinka hyvin palkattua tai arvostettua mun tulevaisuuden työ on!”

Maailman tilanne huolettaa

Nuorten pohtiessa tulevaa laajemmassa mittakaavassa ihmisten välinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet nousevat keskeisiksi teemoiksi, joiden nykytilasta nuoret kantavat huolta. Myös ympäristön heikentynyt tila huolettaa.

Nuorisobarometri on samoilla linjoilla, sillä sen mukaan suurempi osa nykynuorista suhtautuu maailman tulevaisuuteen pessimistisesti kuin optimistisesti. Toisaalta näitä ryhmiä suurempi ryhmä nuorista ei osaa määritellä suhtautumistaan suuntaan tai toiseen. Tämä on ymmärrettävää, sillä onhan maailman tilanne nykypäivänä arvaamaton ja vaikeasti ennustettavissa.

“Toivon, että maailma olisi tasa-arvoinen. Että ihan jokainen maailmassa saisi toteuttaa omat unelmansa ja tehdä samoja asioita kuin muutkin”

“Haluaisin, että tulevaisuudessa ihmiset ymmärtäis, että saastuttaminen tekee huonoa maapallolle… Haluaisin, että ihmiset ymmärtäisivät miettiä asioita luonnon kannalta.”

“Tulevaisuus tulee, eihän kukaan voi tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mut mä toivon kaikille hyvää elämää.”

Elämä kantaa

Maailman tulevaisuuden epävarmuudesta huolimatta 86 %:a Nuorisobarometriin haastatelluista nuorista suhtautuu optimistisesti omaan tulevaisuuteensa. Meidän kampanjassamme oman tulevaisuutensa näki valoisana 96 %:a vastaajista.

Nykynuoret siis uskovat ja luottavat omaan tulevaisuuteensa ja siihen, että elämä kantaa. Moniin nuoriin on onnistuneesti iskostettu usko omiin kykyihin, mikä vie nuoria varmasti elämässä eteenpäin. Tämä kaikki tiivistyy kauniisti erään nuoren päättäväiseen lausahdukseen:

“Tällä hetkellä olen sitä mieltä, että minusta voi tulla mitä tahansa!“

Juuri näinhän se on.

Takaisin blogit-sivulle

Kategoria: Blogit