Kesäkuu 15, 2017

Kompromissit ja keskiarvot ovat historiaa – työtiloissa on huomioitava kaikkien tarpeet

Tomi Teikko

Director Intelligent Building, Tieto

Työkulttuurin mullistuminen tarjoaa valtavia mahdollisuuksia. Olen itse saanut kokea sen konkreettisesti viime kuukausien aikana, kun Tiedon Keilalahden kampus muutettiin perinteisestä toimistosta data-johdetuksi monityötilaksi. Blogissani kerron kokemuksiani Keilalahdessa työskentelystä, sekä siitä, miten minusta itsestäni tuli IoT-anturi.

Jokainen johtaa omaa työtään  

Suurin muutos Keilalahdessa oli siirtyminen aktiviteettipohjaiseen työtapaan. En pelkästään aamulla, kun saavun kampukselle vaan useita kertoja päivän aikana, teen datalla johdettuja päätöksia siitä, missä työskentelen. Kutsun tätä ihmisen ja työpisteen täydelliseksi yhteensopivuudeksi.

Saatan esimerkiksi aamulla työskennellä tietyssä osassa toimistoa ollakseni lähellä tiettyä työtoveria. Työskentelen siellä ehkäpä muutaman tunnin ajan keskustellen hänen kanssaan eräästä projektissa, jota olemme yhdessä työstäneet. Kun tämä tehtävä on suoritettu, saatan tarvita yksityistä, hiljaista tilaa voidakseni syventyä toiseen työtehtävään ilman häiriötekijöitä.

Hienointa tässä on se, että työskentelytavalleni ja työtilan valinnalle ei ole asetettu rajoja – missään ei sanota, että koska olen osa tiettyä tiimiä, tai tietyssä roolissa, minun on pysyttävä toimistossa juuri minulle osoitetussa kohdassa.  Saatankin päivän mittaan työskennellä puolessa tusinassa eri paikkoja ja nautin tästä vapaudesta.

Onnellisuuden kasvu = tuottavuuden kasvu

Minulla on mahdollisuus valita henkilökohtaisten syiden perusteella, missä ja miten työskentelen. Käyn esimerkiksi salilla kaksi-kolme kertaa viikossa ennen töihin menoa. Niinä päivinä – mikäli asialistalla ei ole aikaista aamukokousta –  etsin usein sellaisen työpisteen, jonka lämpötila on paria astetta alhaisempi kuin muualla toimistossa. Löydän parhaan paikan käyttämällä helposti saatavilla olevaa informaatiota.

Minun näkökulmastani tämä aktiviteettipohjainen työskentelytapa on datakeskeisen toimiston suurin etu. Mahdollisuus tehdä dataan perustuvia päätöksiä tekee minusta onnellisemman ja täten myös tuottavamman työntekijän.

Ihminen IoT-sensorina

Toimin myös IoT-sensorina. Yritys voi käyttää aktiviteettejani ja palautettani luodakseen täsmällisen näkemyksen siitä, mitkä osat rakennuksesta toimivat hyvin, ja mihin osiin on tarpeellista kiinnittää tarkempaa huomiota. Voimme tarkkailla esimerkiksi lämpötilaa, ilmanlaatua, työkaluja tai huonekaluja, ääniä ja muita tekijöitä.

Palautteen kerääminen suoraan työntekijöiltä tulee olemaan lähivuosina keskeinen seikka kaikessa liiketoiminnassa – mutta on muistettava, ettei ole olemassa ’yksi-koko-kaikille’ -ratkaisuja. Yhdelle ihmiselle mukava sisätilan lämpötila voi olla toiselle liian kuuma tai kylmä, ja niin edelleen. Voittavat yritykset tarjoavat jokaiselle työntekijälle sopivia ratkaisuja.

Mielestäni ne ajat, jolloin yritettiin luoda ’keskinkertainen’ ympäristö ovat ohitse. Monityötilojen yleistyessä ihmiset voivat äänestää jaloillaan ja siirtyä työssään paikasta toiseen, joten rakennusten on kyettävä palvelemaan kaikkien tarpeita. Omien kokemusteni perusteella voin sanoa, että kun tässä onnistutaan, kaikkien työhyvinvointi paranee.

Lisätietoja Keilalahti Kampuksesta ja älyrakennuksestamme: www.tieto.com/intelligentbuilding

Takaisin blogit-sivulle

Kategoria: Blogit