Maaliskuu 28, 2017

Tietoa tulevasta Instagram-kilpailusäännöt

Tietoa tulevasta Instagram-kilpailun säännöt (8.3.2017)

1. Järjestäjä
Tieto Oyj (jäljempänä ”Järjestäjä”), PL 2, 02101 Espoo

 

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun ja palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki 13–18-vuotiaat, Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Alaikäisten tulee hankkia huoltajan suostumus kilpailuun osallistumiseksi. Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuneiden yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.

 

3. Kilpailuaika
Kilpailuun voi osallistua 8.3.–31.3.2017

 

4. Kuinka osallistua kilpailuun
Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla Tietoa tulevasta Instagram -postausten kommenttikenttään (osallistujalla on tässä tapauksessa oltava Instagram-tili) tai Tiedon YouTube-kanavalle julkaistuihin kampanjan sisältövideoihin (yhteensä 2 kpl videoita.) Kommenttien tulee olla hyvän tavan mukaisia – asiattomat kommentit eivät osallistu arvontaan. Kampanja ei ole millään tavalla Instagramin tai YouTuben rahoittama, tukema tai ylläpitämä.

 

5. Kilpailusta poissulkeminen ja järjestäjän vastuu
Järjestäjä pidättää oikeuden poissulkea osallistujia kilpailusta tai arvonnasta. Poissulkemiseen johtavia syitä ovat esimerkiksi näiden virallisten sääntöjen vastainen toiminta, tai se, että kilpailija ei täytä osallistumiskelpoisuutta. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä virallisia sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai todelliset syyt näin vaativat.

 

6. Palkinnot ja niiden arvonta
Instagram-kilpailun pääpalkintona on osallistuminen 23.4. järjestettävään workshop-iltapäivään Tubettajien (Tuure Boelius ja Justimusfilms) kanssa. Voittajat arvotaan kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken kilpailuajan päätyttyä. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen. Jokainen osallistuja maksaa workshoppiin liittyvät matkakulunsa itse. Muut palkinnot, kuten iPhone 7, arvotaan workshopiin osallistuvien kesken.

 

7. Palkinnon luovutus
Voittajille ilmoitetaan 7.4.2017 mennessä henkilökohtaisesti Instagramin välityksellä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, palkinto arvotaan uudestaan.

 

8. Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetelluista palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

 

9. Palkinnon vastaanottaminen, vastuuvapaus ja oikeudet
Palkinnon vastaanottamisen edellytyksenä on, että voittaja allekirjoittaa Järjestäjän laatiman vastuuvapautussitoumuksen ja sitoumuksen osallistua Järjestäjän järjestämiin haastatteluihin ja kuvauksiin voittoon liittyen. Sitoumuksessa voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta mahdollisten onnettomuuksien ja vahinkojen varalta ja luovuttaa Järjestäjälle oikeudet kampanjan aikana tehtyihin haastatteluihin, otettuihin kuviin ja videoihin. Mikäli voittaja ei ole allekirjoittanut sitoumusta 14.4.2017 mennessä, hän menettää oikeutensa vastaanottaa palkinto ja järjestäjällä on oikeus määrittää uusi voittaja. Palkinnon toteutukseen liittyvät riskit, kuten vakuutusten ottaminen, kuuluvat voittajalle. Arvontaa koskee Suomen laki. Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

 

10. Henkilötietojen käyttö
Osallistujan antamat henkilötiedot säilytetään vain kilpailun järjestämistä varten ja tuhotaan kilpailun jälkeen. Henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, ellei osallistujan kanssa muuta sovita. Kysymyksissä otattehan yhteyttä sähköpostiin conversations(at)tieto.com.

 

Tieto Oyj, Espoossa 7.3.2017